VILKA VI ÄR

Balanced View för samman den globala mänskliga gemenskapen i en stark, intelligent kraft som agerar i sitt gemensamma intresse för att skapa ett kraftfullt, fredligt, välgörande, blomstrande och generöst samhälle för alla. Ett banbrytande ledarskap och gräsrotsorganisering ledde till utvecklingen av Balanced View, som nu tränar individer och organisationer i att använda samma verktyg. Balanced View byggdes upp av människor precis som du och drivs av människor precis som du.

Den globala organisationen Balanced Views enda verksamhet är utbildning, empowerment och mobilisering av öppen intelligens i samhället. Denna organisering och ledarskapet från gräsrötterna som utvecklats av Balanced View växer just nu fram som grunden till kommande ledarskap i världen. Ledarskapet som kommer från folket, genom folket och är för alla invånare i universum.

Balanced View tillhandahåller en uppsättning exakta instruktioner och kraftfulla verktyg för att träna upp självledarskap genom öppen intelligens. Självledarskapet genom öppen intelligens är tillvägagångssättet/modellen? för individer och organisationer. Vår teknologi är baserad på den kombinerade kraften av De fyra stöttepelarna: tränaren, träningen, igenkännandet av öppen intelligens i korta stunder många gånger tills det är uppenbart hela tiden och ett världsomspännande empowerment-nätverk.

Vi, alla människor i världen, skapar tillsammans en kollektiv kraft för att omvandla det sätt på vilket människor fram till nu har varit tränade i att tänka, känna, agera och leva. Vi omvandlar det till en kraftfull, skicklig kraft till nytta för alla. Balanced Views huvudsyfte är att utveckla en hållbar kraft för mänskligheten, en människa i taget, en kort stund i taget och att påverka utvecklingen av en klar, insiktsfull och kraftfull mänsklig intelligens som är grunden i det nuvarande och framtida mänskliga samhället. Balanced View är förenandet av den mänskliga intelligensen i en oändlig kraft till nytta för alla.

I den här sortens gräsrotsorganisation lär sig varje individ att ta vara på den inneboende kraften i sitt sinne, för att utveckla mental och känslomässig stabilitet, klarhet, insikt, naturlig etik, spontan motivation och önskan att vara till nytta för alla, ekonomisk trygghet, skickligt agerande i varje situation och konsekvent förmåga att fullfölja välgörande avsikter. Med sinnets grundläggande kraft är människor redo att leda världen vi lever i och föra den samman i en förenad kraft vars like mänskligheten aldrig tidigare skådat.