REDOGÖRELSE AV UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten och varumärkesskyddet av den här hemsidan säkerställer att alla medlemmar av det mänskliga samhället har tillgång till högkvalitativ, komplett, oförbehållsam, fri information om människans sanna natur och av öppen intelligens outtröttligt välgörande kraft. Utdrag eller omskrivning av upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat material eller metoder är ej tillåtet i syfte att undvika urvattning eller felaktig användning av metoden och materialet. Följdaktligen får inte innehållet på den här hemsidan och/eller allt material och alla metoder av Balanced View användas på något sätt överhuvudtaget förutom med uttalad skriftlig tillåtelse från innehavaren av dessa rättigheter. För frågor eller skriftlig tillåtelse från innehavaren av dessa rättigheter, vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Redogörelse av upphovsrätt

Sekretesspolicy


Redogörelse av upphovsrätt


1. Definition av immateriell äganderätt för innehavare skyddade genom "International Copyright and Creative Commons Law"

Mottagaren förstår och samtycker till att respektera och förbinda sig till internationell upphovsrättslag när han eller hon deltar i träningar och har tillgång till informationen på denna hemsida, inklusive alla nedladdningsbara texter, ljudfiler eller videor som ägaren tar fram och är skyddat av upphovsrätten. Detta inkluderar men är inte begränsat till ägarens koncept, kunskap, filosofier, läror, träningar, metoder, tankar, forskning, utövanden, planer, strategier, idéer, processer, tekniker, verk av upphovsman, data, formler, mönster, ritningar, algoritmer, dokument, databaser, verksamheter, finansiell och teknisk information, existerande och framtida produkt- eller informationstjänster, dataprogram och mjukvara, apparater, uppfinningar, leverantörsuppgifter, utrustning, rapporter, prognoser, priser, kostnader, personliga data, design, affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information och material, vare sig konkret eller abstrakt och vare sig den är lagrad, sammanställd eller memorerad på något sätt inkluderat fysisk, elektronisk, grafisk eller i skriftlig form. Oaktat föregående, ska upphovsrätten inte inkludera information som av ägaren skriftligt godkänts att synliggöras.
Villkoren i upphovsrätten ska tolkas på så sätt att de begränsar mottagarens rätt att självständigt utveckla liknande produkter eller tjänster som de tidigare avhandlade i upphovsrätten. Ägaren förstår att mottagaren för närvarande eller i framtiden kan komma att utveckla information själv eller annamma information från andra parter. Denna här upphovsrätt ska likväl förhindra mottagaren från att utveckla produkter, koncept, system eller tekniker som liknar eller konkurrerar med produkterna, koncepten, systemen eller teknikerna som avses eller införlivas i den upphovsrättsskyddade informationen.


Varumärken

Balanced View Media äger alla illustrationer på websidan samt all grafik, design, text och patentskyddade logotyper som visas på någon av dess webbplatser. Balanced View Media är ägare eller licensinnehavare av alla program och all mjukvara som används på dess webbplats. Copyright © 2003 - 2013 Balanced View Media. Alla rättigheter förbehålls.
balancedview.org och alla sidhuvuden, anpassad grafik och knappikoner är tjänstemärken, varumärken och/eller kännemärken av Balanced View Media. Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper hänvisade häri är respektive ägares egendom.2. Sekretesspolicy
Din integritet är viktig för oss. För att bättre kunna bevara din integritet tillhandahåller vi här en förklaring av vår praxis vad gäller information på nätet och de val du kan göra kring hur din information samlas in och används. För att göra den här informationen lätt att hitta gör vi den tillgänglig på vår hemsida och på alla ställen där vi efterfrågar personlig information.

Informationen vi samlar in

Detta gäller all information som samlas in eller lämnas på hemsidan balancedview.org På vissa sidor kan du registrera dig för att få vårt nyhetsbrev eller göra en donation via PayPal eller Google Checkout. De typer av information som vi samlar in här är:

  • Namn
  • Adress
  • E-post adress
  • Övrig demografisk information du önskar lämna för att vi ska kunna ge mer skräddarsydda nyheter till dig.
  • Telefonnummer
  • Kredit-/betalkorts information

Hur vi använder informationen

Vi använder inte den information du tillhandahåller om dig själv när du gör en donation. Den samlas in och används av PayPal och Google Checkout för att behandla din donation. Vi delar inte denna information med utomstående parter.

E-post adresser och övrig information som lämnas vid registreringen för att ta del av nyhetsbrevet används endast för att kontakta dig angående nyheter från Balanced View. Den adress och personliga information du lämnar här används inte i något annat syfte och delas inte med utomstående parter.

Vi använder icke-identifierande och icke-sammanläggande information för att bättre designa vår hemsida och presentera informationen på ett mer användarvänligt sätt.

Slutligen använder eller delar vi aldrig den personligt identifierbara information som lämnas till oss via nätet på sätt som inte avser det som beskrivits ovan, utan att också ge dig en möjlighet att välja bort eller på annat sätt hindra sådan användning.

Vårt åtagande till datasäkerhet

För att förhindra icke-auktoriserad åtkomst, upprätthålla korrekta data och säkerställa korrekt användning av informationen har vi infört ändamålsenliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar ihop via nätet.

Hur du får tillgång till din information

Du kan få tillgång till all din personligt identifierbara information som vi samlar och bevarar på nätet genom att sicka oss ett mejl. Vi använder detta förfarande för att bättre skydda din information.

Du kan korrigera sakliga fel i din personligt identifierbara information genom att skicka oss en begäran som trovärdigt visar på felet.

Längst ned på varje nyhetsbrev finner du din egen information och kan avregistrera dig för den här tjänsten.

Hur du ändrar ditt profilnamn på Empower! och Balanced View-forumet

Vänligen notera att dina inlägg kommer vara sökbara och synliga via sökmotorer som google.com och bing.com.

Följ stegen nedan om du vill uppdatera ditt namn som visas på Empower och på forumet.

Vänligen använd ditt förnamn. Du kan också använda ditt efternamn eller en initial om du vill.

Om du har några frågor när det gäller att uppdatera ditt visningsnamn eller om du har några frågor gällande din sekretess vänligen skicka ett email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.