VILKA VI ÄR

Balanced View organiserar den globala mänskliga gemenskapen i en stark, intelligent kraft som agerar i sitt gemensamma egenintresse för att skapa ett kraftfullt, fredligt, välgörande, blomstrande och generöst samhälle för alla. En banbrytande ledarskapsstil och gräsrotsorganisering ledde till utvecklingen av Balanced View som nu tränar individer och andra organisationer i att använda samma verktyg. Balanced View byggdes upp av människor precis som du och drivs av människor precis som du.

Utbildning, empowerment och mobilisering av öppen intelligens i samhället är den enda verksamheten i Balanced Views världsorganisering. Detta organiserande och ledarskap genom gräsrötterna som utvecklats av Balanced View växer just nu fram som grunden till kommande världsledarskap som är av folket, genom folket och för alla invånare i multiversum.

Balanced View tillhandahåller en uppsättning exakta instruktioner och kraftfulla verktyg för att träna upp självledarskap genom öppen intelligens. Ledarskap av oss själva genom öppen intelligens är modellen för individer och organisationer. Vår teknologi är baserad på den kombinerade kraften i De fyra stöttepelarna: tränaren, träningen, igenkännandet av öppen intelligens i korta stunder många gånger tills det är uppenbart hela tiden och ett världsomspännande stödnätverk.

Vi tillsammans, alla människor i världen, skapar en gemensam kraft för att omvandla det sätt på vilket människor är tränade att tänka, känna, agera och leva till en stark, skicklig kraftfull styrka till nytta för alla. Balanced Views grundläggande mål är således att skapa varaktig kraft för mänskligheten, en människa i taget, en kort stund i taget och att påverka utvecklingen av en klar, insiktsfull och kraftfull mänsklig intelligens som är grunden till det nuvarande och framtida samhället. Balanced view är enandet av den mänskliga intelligensen till en vidsträckct kraft till nytta för alla.

I den här sortens gräsrotsorganisation lär sig varje individ att ta vara på den inneboende kraften i sitt sinne för att utveckla mental och känslomässig stabilitet, klarhet, insikt, naturlig etik, spontan motivation och önskan att vara till nytta för alla, ekonomisk trygghet, skickigt agerande i varje situation och konsekvent förmåga att fullfölja välgörande avsikt. Med sinnets grundläggande kraft är människor redo att leda världen vi lever i och föra den samman i en förenad ledande kraft vars like mänskligheten aldrig tidigare skådat.