Friskrivningsklausul

Balanced View erbjuder möjligheten till att välja en livsstil baserad på öppen intelligens och dess välgörande kraft. Balanced View är inte ett psykologiskt eller medicinskt program och erbjuder inte terapi, rådgivning eller medicinering, Balanced View ger inte heller rekommendationer eller hänvisningar till behandling av mentala eller emotionella besvär. Även om Balanced View kan vara till stöd för de flesta människor är det inte en ersättning för professionell behandling av mentala eller emotionella besvär eller störningar och vi rekommenderar att människor som lider av sådana besvär söker kvalificerad hjälp. Undertecknad bekräftar härmed ovanstående beskrivning av programmet inom Balanced View och samtycker till att hålla Balanced View fri från ansvar och inte ställa några anspråk avseende mentala, emotionella eller fysiska faktorer som uppkommer genom hans/hennes deltagande i någon av de träningar som Balanced View erbjuder.