Candice O'Denver, Grundare

img

"Genom att bli tillfreds med och ha permanent tillgång till vår större omfattande intelligensordning öppnar vi upp våra fantastiska kvaliteter och aktiviteter att vara till nytta för alla."

I UNGA ÅR

Candice O'Denver föddes 1947 och spenderade sin tidiga barndom på Bermuda innan hon återvände till USA. När Candice var 7 år gammal läste en granne på Bermuda "Awareness nakedly seeing" ur en översättning gjord av Oxfords universitet av boken "The Tibetan Book of the Dead." Det klara sinnets perspektiv som en outtömlig öppen intelligens blev på nytt stärkt i henne när hon hörde denna viktiga text. Det gav Candice mod att fortsätta med sin fasta övertygelse att allting är av naturen välgörande. Hon kände en stark längtan att bringa enhet till människorna i världen genom ett standardiserat sätt att stärka hela mänskligheten där dess globala gåvor, styrkor och talanger öppnas upp för att användas till störst nytta för alla.

UTBILDNING

Candice studerade ett matematiskt program vid Yale för begåvade barn. VId 18 års ålder deltog hon i UCLA:s internationella prgram för unga filosofer där hon fokuserade på den pragmatiska tillämpningen av filosofi för att vara till omedelbar och bestående nytta. Candice hoppade över motsvarigheten till högstadiet?/delar av grundskolan när hon blev antagen till gymnasiet och studerade där både kritisk teori och konst med olika profressorer vid California College of the Arts, UC Berkley, och Stanford.

NYHETER

Candice tillämpar exakta nivåer av organisation och förklaringsmodeller som används inom datavetenskap för att nå specifika resultat i sinnets filosofi, och har utvecklat en omfattande plattform för utbildning för att studera intelligensens natur. Efter att i 44+ år nyskapat en jämförande analys av alla system som designats för att definiera mänsklig natur liksom en standardiserad omfattande karta för att definiera mänsklig natur med nutida termer. Candice uppfann Balanced View, en standardiserad utbildning i sinnets natur som används över hela världen.

Balanced Views unika metod applicerar algoritmer för att nå konsekventa resultat av ett välgörande stärkande av sinne, tal, kropp, kvaliteter och aktiviteter. Gemenskapen inom Balanced View är en förebild där respekt, värdighet och upphöjelse av alla, harmoniskt relaterande, fullständig mental och känslomässig stabilitet, fredliga kvaliteter och aktiviteter, livstillfredsställese och blomstrande och skickliga handlingar råder inom alla områden i livet.

LINJEHÅLLARE/TRADITIONSBÄRARE

Candice är formell traditionsbärare inom Nyingma Dzogchen traditionen. Nyingma är bevarandet av Den gamla översättningsskolan av texter på sanskrit och tibetanska om allas välgörande natur. Dessa anses vara storartade texter om de mest skickliga sätten av vara till nytta för alla. Den gamla skolans texter är långa, författarlösa och de flesta är inte tillgängliga för allmänheten, eftersom Dzogchen är själva kärnan i Den gamla skolan och är resultatet av ett ordlöst språk eller sätt att kommunicera som kallas "överföring". Candices rot-tränare: H.H. Minling Trichen Rimpoche och Venerable Wangdor Rimpoche.