Hvem vi er

Balanced View organiserer det globale samfunnet inn i en kraftfull, intelligent styrke som handler i felles egeninteresse for å skape et kraftfullt, fredfullt, velgjørende, fremgangsrikt og sjenerøst samfunn for alle. En banebrytende lederstil og grasrotsorganisering førte til utviklingen av Balanced View, som nå trener enkeltpersoner og andre organisasjoner i å bruke de samme verktøyene. Balanced View ble bygd av mennesker akkurat som deg og drives av mennesker akkurat som deg.

Utdanning, empowerment og mobilisering av åpen intelligens i hele samfunnet er den eneste aktiviteten i verdensorganisasjonen Balanced View. Denne organiseringen og lederskapet fra grasrota som er utviklet av Balanced View, er i stadig utvikling som grunnlaget for et fremtidig verdensstyre som kommer fra folk flest, er for folk flest, og for alle innbyggere i multiverset.

Balanced View tilbyr et nøyaktig sett av instruksjoner og kraftfulle verktøy for å trene opp eget lederskap i åpen intelligens. Eget lederskap i åpen intelligens er den individuelle og organisatoriske modellen. Teknologien vår bygger på den kombinerte kraften i De fire støttepilarene: treneren, treningen, gjenkjennelsen av åpen intelligens i korte øyeblikk mange ganger til det blir innlysende hele tiden, og et verdensomsomspennende støtteapparat.

Vi, alle mennesker i verden, skaper alle sammen den kollektive styrken som skal til for å forvandle den måten mennesker er opplært til å tenke, føle, handle og leve på, til en kraftfull, mesterlig kraft til nytte for alle. Hovedmålet til Balanced View er derfor å utvikle bærekraftig styrke for menneskeheten - ett menneske om gangen, ett kort øyeblikk om gangen, og å påvirke utviklingen av en klar, innsiktsfull og styrket menneskelig intelligens som er grunnlaget for vårt nåværende og fremtidige samfunn. Balanced View er samlingspunktet for den menneskelige intelligensen til en uendelig kraft til beste for alle.

Med denne formen for grasrotsorganisering lærer hvert enkelt menneske å utvinne den iboende kraften i sitt eget sinn til å fremme mental og følelsesmessig stabilitet, klarhet, innsikt, naturlig etikk, spontan motivasjon og spontant ønske om å være til nytte for alle, økonomisk trygghet, dyktige ferdigheter i enhver situasjon, og konsekvent gjennomslagskraft til å fullføre velgjørende intensjoner. Med sinnets grunnleggende kraft er vi mennesker klare til å lede den verden vi lever i og å bringe den sammen til en felles regjerende kraft som menneskeheten aldri før har sett.