Fraskrivningsklausul

Balanced View tilbyr muligheten til å velge en livsstil basert på åpen intelligens og dens velgjørende kraft. Balanced View er ikke et psykologisk eller medisinsk program, og tilbyr ikke terapi, rådgivning eller medisinering. Balanced View gir heller ikke anbefalinger om eller henvisninger til behandling av psykiske eller følelsesmessige problemer eller lidelser. Selv om Balanced View kan være til støtte for de fleste, er det ikke en erstatning for profesjonell behandling av psykiske eller følelsesmessige problemer eller lidelser, og det er anbefalt at mennesker som har slike problemer og lidelser søker kvalifisert hjelp. Den besøkende og/eller brukeren av dette nettstedet erkjenner disse begrensningene i rekkevidden av Balanced Views tilbud og muligheter, og samtykker til ikke å gjøre Balanced View ansvarlig eller fremsette krav grunnet endringer av psykisk, følelsesmessig eller fysisk art som skulle oppstå på grunn av hans eller hennes deltakelse i noen av treningene som Balanced View tilbyr.