Candice O'Denver, grunnleggeren

img

"Gjennom indre fred og ved å ha full tilgang til vår mest omfattende intelligens, åpner vi opp for våre fantastiske egenskaper og aktiviteter til nytte for alle."
Candice O'Denver

TIDLIG I LIVET

Candice O'Denver er født i 1947 og tilbrakte sin tidlige barndom på Bermuda før hun kom tilbake til USA. Da Candice var 7 år gammel, leste en nabo på Bermuda for henne "Awareness nakedly seeing" fra en oversettelse gjort av Universitetet i Oxford av boken "The Tibetan Book of the Dead". Det klare sinnets perspektiv som en utømmelig åpen intelligens ble igjen styrket i henne da hun hørte denne viktige teksten. Dette gav Candice mot til å fortsette med sin faste overbevisning om at alt og alle er velgjørende av natur. Hun kjente en sterk lengsel etter å bringe enhet til verdens mennesker gjennom en standardisert måte å styrke hele menneskeheten på, der dens globale gaver, sterke sider og talenter åpnes opp for å anvendes til størst mulig nytte for alle.

UTDANNING

Candice fulgte en matematikk-utdanning for begavede barn på Yale. Da hun var 18 tok hun en internasjonal studieretning for unge filosofer ved UCLA (Universitetet i California, Los Angeles), der hun fokuserte på den pragmatiske anvendelsen av filosofi for å være til umiddelbar og varig nytte. Candice hoppet over deler av bachelor-studiene men fikk likevel tilgang til og fullførte master-studier hvor hun studerte både kritisk teori og kunst med ulike professorer ved California College of the Arts, UC Berkley, og Standford.

NYSKAPNING

Candice bruker eksakte nivåer fra organisasjon og forklaringsmodeller som benyttes innen datavitenskap, for å beskrive spesifikke resultater i sinnets filosofi, og har utviklet en omfattende plattform for utdanning for å kunne studere intelligensens natur. Gjennom mer enn 40 år har hun gjort en sammenlignende analyse av alle systemer som er lagd for å definere menneskenaturen samt laget en standardisert omfattende oversikt over hvordan menneskets natur kan beskrives med nåtidens vokabular. Fra dette utviklet Candice Balanced View, en standardisert utdanning i sinnnets natur som benyttes over hele verden.

Balanced Views enestående metodikk tar i bruk algoritmer for gjennomgående å oppnå ønskede resultater som er velgjørende styrking av sinn, tale, kropp, egenskaper og aktiviteter. Fellesskapet i Balanced View viser hvordan vi kan leve et liv med respekt, verdighet og opphøyelse av alle, harmoniske forhold, fullstendig mental og følelsesmessig stabilitet, fredfulle kvaliteter og aktiviteter, livstilfredshet, blomstring og hensiktsmessige handlinger på alle områder av livet.

TRADISJONSBÆRER

Candice er en formell tradisjonsbærer innen Nyingma Dzogchen-tradisjonen. Nyingma er bevaringen av "The Ancient Translation School" av tekster på sanskrit og tibetansk om alles velgjørende natur. Disse anses å være fantastiske tekster om de aller viktigste ferdighetene som gir nytte for alle. Tekstene fra "The Ancient School" er lange, uten forfattere og de fleste er ikke tilgjengelige for allmenheten, ettersom Dzogchen er selve kjernen i "The Ancient Translation School" og stammer fra en ordløs måte å kommunisere på som kalles "overføring". Candices rot-trenere er: H.H. Minling Trichen Rimpoche og Venerable Wangdor Rimpoche.