פרטיות וזכויות יוצרים

ההגנות על זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של אתר זה מבטיחים שלכל חברי החברה האנושית תהייה גישה למידע שלם, ישיר וחופשי בנוגע לטבע המדויק של האדם ושל העוצמה המועילה הבלתי נדלית של האינטליגנציה הפתוחה. שימוש בקטעים או פראפרזה של חומרים או שיטות המוגנים ע"י זכויות יוצרים או סימנים מסחריים הוא אסור במטרה למנוע דילול או שימוש בלתי הולם של המודל והחומרים. אי לכך, אין להשתמש בתכני אתר זה ו/או בכל החומרים והשיטות של Balanced View בשום צורה שהיא למעט במקרה של אישור מוצהר בכתב מבעל הזכויות. לשאלות או אישור בכתב מבעל הזכויות, נא כתבו לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הצהרת זכויות יוצרים

מדיניות פרטיות1. הגדרה של קניין רוחני של בעלים המוגנת ע"י זכויות יוצרים בינלאומיות וחוק קריאטיב קומנס.

הנמענ/ת מבינ/ה ומסכימ/ה לכבד את חוק זכויות היוצרים הבינלאומי ולהיות מחויב לו כאשר הוא או היא משתתפים בהכשרות וניגשים למידע באתר זה, כולל כל ההורדות הכתובות, אודיו או הוידאו, שבעל זכויות היוצרים חושף ומחשיב מכוסה ע"י זכויות היוצרים, כולל אך לא מוגבל לתפישות של הבעלים, לידע שלו, לפילוסופיות, ללימודים, להכשרות, לשיטות, למחשבות, למחקר, לתרגולים, לתוכניות, לאסטרטגיות, לרעיונות, לתהליכים, לטכניקות, ליצירות כתובות, לנתונים, לנוסחאות, לדפוסים, לרישומים, לאלגוריתמים, למסמכים, למידע עסקי, כספי וטכני, למידע לגבי מוצרים או שירותים קיימים או עתידיים, לתוכניות מחשב ותוכנות, למכשירים, להמצאות, לפרטי ספקים, לציוד, לדוחות, לתחזיות, למחירים, לעלויות, למידע אישי, לעיצובים, לסודות מסחריים ולמידע קנייני וחומרים קנייניים אחרים שלו, בין אם מוחשיים או לא מוחשיים, ובין אם אוחסנו, לוקטו או הונצחו בכל צורה שהיא, כולל צורה פיזית, אלקטרונית, גרפית או כתובה. על אף האמור לעיל, זכויות היוצרים לא יכללו מידע אשר הבעלים אישר בכתב לחושפו.
על תנאי זכויות היוצרים להתפרש כמגבילים את זכות הנמען לפתח עצמאית מוצרים או שירותים העשויים להיות דומים לאלה שנדונו בהודעת זכויות היוצרים. הבעלים מכירים בכך שהנמען עשוי כרגע או בעתיד לפתח מידע פנימי או לקבל מידע מגורמים אחרים, הדומה למידע המוגן בזכויות יוצרים. עם זאת, הודעת זכויות יוצרים זו אוסרת על הנמען מלפתח או להתחרות במוצרים, רעיונות, מערכות או טכניקות הדומים למוצרים, רעיונות, מערכות או טכניקות המפורטים או גלומים במידע המוגן בזכויות היוצרים.


סימנים מסחריים

Balanced View Media היא הבעלים של כל ההמחשות, הגרפיקה, העיצוב, הטקסטים וסמלי הלוגו הקנייניים המוצגים בכל אחד מאתריה. Balanced View Media היא הבעלים או בעלת הרישיון לכל התוכניות והתוכנות שבהן נעשה שימוש באתר שלה. Copyright © 2003 - 2013 Balanced View Media. כל הזכויות שמורות.
balancedview.org, וכל כותרות הדפים, הגרפיקה המותאמת אישית והאייקונים הלחיצים הם סימני שירות, סימנים מסחריים, ו/או חוזי המוצר (trade dress) של Balanced View Media. כל שאר הסימנים המסחריים, שמות המוצרים והשמות או סמלי הלוגו של החברה שצוטטו במסמך זה, הם רכושם של בעליהם בהתאמה.2. מדיניות פרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן טוב יותר על הפרטיות שלך אנו מציגים הודעה זו המסבירה את נהלי המידע המקוונים שלנו ואת הבחירות שאתה יכול לבחור לגבי הדרך שבה המידע שלך נאסף ונעשה בו שימוש. כדי שיהיה קל למצוא הודעה זו, היא זמינה בעמוד הבית שלנו ובכל נקודה שבה מידע אישי שניתן לזיהוי עשוי להיות מבוקש.

המידע שאנו אוספים

הודעה זו חלה על כל המידע שנאסף או שנמסר באתר balancedview.org. בחלק מדפי אתר, ביכולתך להירשם לניוזלטר שלנו או לתרום דרך PayPal או Google Checkout. סוגי המידע האישי הנאסף בדפים אלה הם:

  • שם
  • כתובת
  • כתובת אימייל
  • פרטים דמוגרפיים נוספים שברצונך למסור לנו לצורך חדשות מותאמות אישית.
  • בזמן הרישום ללימודים, נחוץ מידע אישי נוסף בכדי לקבוע את התאמת הלימוד לנרשם.

האופן שבו אנו עושים שימוש במידע

בכתובות אימייל ובמידע אחר שנמסרו במהלך הרישום לניוזלטר, נעשה שימוש אך ורק ליצירת קשר איתך בנוגע לחדשות הקשורות ל-Balanced View. בכתובות ובמידע מסוג זה לא נעשה שימוש לכל מטרה אחרת ואיננו חולקים אותם עם גורמים חיצוניים.

אנו משתמשים במידע לא-מזהה מצטבר לשיפור אתר האינטרנט ולהצגת המידע בצורה ידידותית יותר למשתמש.

לבסוף, לעולם אין אנו עושים שימוש במידע זיהוי אישי המסופק לנו באינטרנט או משתפים בו בדרכים שאינן קשורות למה שתואר לעיל, מבלי גם לספק לך את ההזדמנות לשלול את האפשרות או לאסור שימושים שאינם קשורים.

ההתחייבות שלנו לאבטחת המידע

כדי למנוע גישה שאינה מאושרת, לשמור על דיוק המידע, ולהבטיח שימוש נכון במידע, הנהגנו הליכים פיסיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים לצורך אבטחת המידע שאנו אוספים באופן מקוון.

כיצד אתם יכולים לגשת למידע שלכם או לתקנו

אתם יכולים לגשת למידע הזיהוי האישי שלכם שאנו אוספים באופן מקוון ושומרים על ידי יצירת קשר אתנו באמצעות דואר אלקטרוני. אנו משתמשים בהליך זה כדי לשפר את אבטחת המידע שלכם.

אתם יכולים לתקן שגיאות עובדתיות בפרטי הזיהוי האישי שלכם על ידי שליחת בקשה שמראה באופן אמין כי יש שגיאה.

בחלק התחתון של כל ניוזלטר אתם יכולים לגשת למידע שלכם ולבטל את הרישום שלכם לשירות זה.

כיצד אתם יכולים לשנות את הפרופיל שלכם

אנא שימו לב כי מנועי חיפוש כמו google.com או bing.com יהיו מסוגלים למצוא ולהראות את ההודעות שלכם בתוצאות חיפוש.

אם תרצו לעדכן את השם שלכם המופיע בפורום או אם אתם דואגים לגבי הסודיות שלכם, אנא שלחו דואר אלקטרוני ל-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..