קנדיס או'דנבר, מייסדת

img


Lama Candice


שושלת 

"​​קנדיס רינפוצ'ה מחזיקה העצמות, תמסורות והיתרים נרחבים ללמד עבור שושלת מהות הלב הנשגבת שאין שני לה: דזוגצ'ן. המורים הראשיים של קנדיס רינפוצ'ה הם: ה""ק מינלינג טרישן רי​נ​פוצ​'​ה וונגדור רינפוצ​'​ה הנכבד, ביחד עם המורים המשמעותיים ה""ר טינלי נורבו רינפוצ'ה ווידיהדהרה צ'וגיאם טרונגפה רינפוצ'ה​."