što radimo

"

Balanced View nudi novo i vitalno obrazovanje o prirodi uma, koje nam dopušta da ostvarimo naš najveći potencijal i budemo od koristi svima. Ovaj bazni pokret osnažuje ljude iz cijelog svijeta da vide svoje sposobnosti i talente i da ih iskoriste za dobrobit svih, da uživaj u sve većoj sreći i radosti, da ostavre svoj potencijal i žive život na način duboke brižnosti i dobrobiti.

"

 


Krtaki trenuci:
Jednostavna praksa na koju je moguće osloniti se u svakom trenutku svakodnevnog. Kratki trenuci otvorene inteligencije, ponovljeni puno puta dok dobrobit ne prožima sve vrijeme.

Treneri: iskusni treneri su na raspolaganju konstantno preko maila ili live chata

Training: Besplatni medijski sadržaji online i formalni treninz osobno, preko tele-konferencija i online

Zajednica: Zajednica ljudi iz cijelog svijeta koji rastu u životnom zadovoljstvu i s motivacijom za moćnim promjenama koje su od koristi za sve

Tu mrežu osnaženja zovemo “ Četiri uporišta".

Za početak

Za početak preporučujemo gledanje kratkog videa ispod sa sudionicima, onda dalje vide-e koji uvode u otvorenu inteligenciju s našim trenerima i praktičnim instrukcijama, ili neku od naših knjiga , s jasnim i praktičnim savjetima kako živjeti značajn život, napredan, sretan i dobrotvoran za sve.


Pročitaj više o viziji, misiji i principima Balanced View-a.